PAMÁTKY BRNĚNSKÝCH ČÁSTÍ - Bohunice

9. června 2014 v 18:24 | Frypat |  BRNO
Dnes vám chci představit památky brněnské katastrální části BohuniceBohunice jsou historická obec, městská čtvrť a katastrální území, a od 24. listopadu 1990 pod názvem Brno-Bohunice také městská část na jihozápadním okraji statutárního města Brna o rozloze 301,71 ha.
Území městské části Brno-Bohunice hraničí na západě s městskou částí Brno-Starý Lískovec, na severozápadě s městskou částí Brno-Nový Lískovec, na severu a východě s městskou částí Brno-střed, na jihovýchodě s městskou částí Brno-jih a na jihu s obcí Moravany.
Bohunice mají spíše městský charakter a zvlněnou krajinu se znatelnými výškovými rozdíly v zástavbě městské části. Tvoří je rozsáhlé panelové sídliště, v jehož středu se nachází zástavba zbytku původní vesnice. Jižně od původní zástavby protéká říčka Leskava. Zajímavostí východní části sídliště je, že jsou zdejší ulice pojmenovány podle svazových republik bývalého Sovětského svazu. Severně od sídliště se na severní straně Jihlavské ulice rozkládá přilehlý rozsáhlý areál zdejší fakultní nemocnice, který zasahuje i na území sousední městské části Brno-Starý Lískovec, a sousední vysokou zdí obehnaný areál zdejší vazební věznice
První zmínka o Bohunicích je ze září 1237. K Brnu byly Bohunice připojeny 16. dubna 1919. V souvislosti s rozsáhlou katastrální reformou Brna ze druhé poloviny 60. let 20. století došlo také ke znatelným úpravám katastrálních hranic Bohunic. Koncem 60. let 20. století bylo rozhodnuto vybudovat v nevyužitých částech Bohunic a Starého Lískovce sídliště pro 30 000 lidí, jehož výstavba začala roku 1971 na východě bohunického katastru mezi areálem ústředního hřbitova a zástavbou původní obce, jejíž některé části byly nakonec zbořeny. Do roku 1975 tvořily Bohunice se Starým Lískovcem městskou část Brna s vlastním místním národním výborem, poté se staly součástí městského obvodu Brno I, v jehož rámci setrvaly až do roku 1990, kdy vznikla moderní samosprávná městská část Brno-Bohunice. Výše zmíněná výstavba sídliště na katastrech Bohunic a Starého Lískovce byla též důvodem k výrazné změně hranice mezi oběma katastry, k níž došlo k 1. dubnu 1979. Tehdy přešla k Bohunicím značná část katastrálního území Starý Lískovec, přičemž novou hranici vytvořila téměř celá ulice Osová, respektive východní okraj silnice v této ulici. K 17. únoru 2011 pak vstoupila v platnost další změna obou katastrálních území, tentokrát na křižovatce ulic Osová a Jihlavská.


Dnešní představení památek seřadím opět podle toho, jak jsem je navštívil.
A začínám v areálu fakultní nemocnice Bohunice. Focení v těchto místech není dovolené, což mě poměrně rychle připoměla ochranka, ale přesto jsem pár snímků pořídil


Boží muka v areálu FN Brno - Bohunice
Tato zděná Boží muka stojí za budovou porodnice v areálu nemocnice. Pocházejí patrně z 18. století a původně stávala při cestě z Bosonoh do Brna. Z důvodu výstavby bohunické nemocnice byla boží muka rozebrána a znovu sestavena na dnešním místě.
Jsou čtvercového půdorysu s výklenky pro umístění obrázků a sošek, které se tam ale nenachází. Na čelní straně se původně nacházel letopočet oprav: 1840, 1866, 1995. Dnes jsou tato Boží muka památkově chráněna.

Boží muka v areálu FN Brno - Bohunice 1.4.2014

....Kříž v areálu FN Brno - Bohunice
Tento kříž nechal postavit František Loždinka roku 1879, o čemž svědčí i nápis na podstavci : Ke cti a chvále Boží, věnoval tento kříž František Loždinka z Bohunic č. 42 léta Páně 1879.
Kříž byl obnoven ÚMČ Bohunice v roce 1994 a stojí v blízkosti vrátnice u zadní brány areálu nemocnice.

Kříž v areálu FN Brno - Bohunice 1.4.2014


....Smírčí kameny v areálu FN Brno - Bohunice
Vedle cesty vedoucí kolem pavilonu psychiatrické kliniky jsou k vidění dva smírčí kameny. Bohužel nejsou známé žádné pověsti o jejich minulosti, ale je známé alespoň jejich původní umístění.
První z nich (má na výšku 63 cm , šířku 57 cm a tloušťku 28 cm) stával u pěší cesty z Vídeňské ulice k Jihlavské silnici. Je zhotoven z kamene, který se vyznačuje poměrně dobrou odolností proti povětrnostním vlivům. Ale díky několikerému přemisťování je nyní prasklý . Na kameni je vytesán relief tlapatého kříže a zachovaly se zbytky nápisu.
Druhý kámen (výška 82 cm , šířka 42 cm , tloušťka 22cm) stával na asi 400 m od prvního kříže a je zhotoven i ze stejného materiálu. Na kameni je vytesán motiv latinského kříže a rytiny oštěpu, dýky a rýče.

Smírčí kameny v areálu FN Brno - Bohunice 1.4.2014

Kříž v zahradách na Červeném kopci
Z areálu FN Brno - Bohunice se vydáme na nedaleký Červený kopec, kde je mezi zahradami schovaný kříž, který pochází patrně z 19. století. Najít přesné místo kde stojí mě vzalo docela dost času i sil, ale nakonec jsem ho našel. Teď už je na mapách.cz zakreslený správně

Kříž v zahradách na Červeném kopci v Brně - Bohunicích 1.4.2014

....Kříž na ulici Jihlavská
Další kříž, který jsem objevil stojí na samém okraji bohunického katastru, přesněji v blízkosti ulice Jihlavská. Tento kříž, který je postupně pohlcován zelení, pochází z druhé poloviny 19.století. V roce 1995 byl ÚMČ opraven a tentýž rok měl být dokonce prohlášen za kulturní památku.
Bohužel stav v dubnu 2014 tomu neodpovídal. Okolí kříže je místem pobytu různých individuí a podle toho to tam i vypadalo. Samotný kříž byl poškozen

Kříž na ulici Jihlavská v Brně - Bohunicích 1.4.2014


....Socha papeže Inocence XI.
Další památku, kterou jsem nafotil, je památkově chráněná barokní socha papeže Inocence XI., která stojí v parčíku na ulici Uzbecká (kousek nad zastávkou tramvaje Běloruská). Tato velmi hodnotná socha pochází z roku 1724, kdy ji nechal postavit kanovník a kapitulní prokurátor Pavel Ignát Ličovský z brněnského Petrova. Socha byla roku 1998 opravena a nyní je památkově chráněná.

Socha papeže Inocence XI. na ulici Uzbecká v Brně - Bohunicích 1.4.2014


....

....

....Pomník padlým spoluobčanům neboli památník obětem válek
Další památku, který chci představit, je pomník padlým spoluobčanům neboli památník obětem válek, který v současnosti stojí na upravené ploše nároží ulic Havelkova a Běloruská. V těchto místech ale nestával odjakživa.
První zmínka o plánované výstavbě se objevuje v kronice Bohunic 13.4.1919, kdy místní Sokol začal vybírat příspěvky na vybudování pomníku. Již 25. května 1919 byl památník slavnostně odhalen "V sade svobody" (dnes Neužilova ulice). Během příprav na výstavbu sídliště Československo - sovětského přátelství v Bohunicích, byl pomník přemístěn do prostoru Morávkova náměstí. Totalitní režim nechal z pomníku odstranit jména padlých v 1. světové válce a nahradil je textem "Vojákům Rudé armády, padlým v roce 1945 při osvobozování Bohunic od německých okupantů". Při další etapě výstavby sídliště byl pomník odstraněn i z tohoto místa a uložen v podniku VD Kamena. Rada MČ Brno-Bohunice v roce 1996 rozhodla o umístění pomníku do depozitáře muzea, ovšem na základě podnětů občanů, zejména starousedlíků z řad Sokolů, hledalo vedení MČ Brno-Bohunice vhodné místo pro umístění památníku. Ve středu 23. dubna 1997 byl památník odhalen na svém dnešním stanovišti.

Památník Obětem válek na rohu ulic Havelkova a Běloruská v Brně - Bohunicích 1.4.2014

....A teď se přesuneme na ulici Běloruskou, kde jsou k vidění další zajímavosti.


Symbolický vinohrad
První z nich je symbolický obecní vinohrad, který byl založen v roce 2007 u příležitosti oslav 770 let od první doložitelné písemné zmínky o obci Bohunice. Smyslem založení tohoto vinohradu byla snaha vedení městské části Brno-Bohunice o připomínku již zapomenuté tradice bohunického vinařství, jehož dokladem je vinný hrozen ve znaku obce.

Symbolický vinohrad v Brně - Bohunicích 1.4.2014


....

Boží muka v symbolickém vinohradu
Do symbolickém vinohradu byla 30.4.2009 umístěna i Boží muka. V září 2009 byla na jejich přední stranu umístěna plastika sv. Urbana z Langres, patrona vinařů.

Boží muka v symbolickém vinohradu v Brně - Bohunicích 1.4.2014


....Poslední silniční patník
Nedaleko od vinohradu lze spatřit ještě další památku a tou je poslední dosud zachovalý silniční patník, který stával u zaniklé cesty mezi Bohunicemi a Brnem.

Poslední silniční patník v Brně - Bohunicích 1.4.2014

Památník obětem komunismu
V parčíku na rohu ulic Běloruská a Moldavská stojí 5,5 metrů vysoký Pomník "Obětem komunismu". Autory pomníku jsou manželé Sabina a Jan Kratochvílovi a slavnostně odhalen byl 17. listopadu 2009.
Toto dílo vyjadřuje utrpení rodící se svobody v podobě zahaleného anděla, který pozvolna zvedá křídla. Zvednuté křídlo ukazuje směrem na věznici. Tři bloky mramoru, ze kterých je vystaven pilíř, symbolizují tři odboje. Na čelní straně pylonu je hlavní nápis, sdělující motto pomníku. Jedna z jeho stran je věnována protikomunistickému odboji, druhá obětem komunistické zvůle a také zničeným Bohunicím. A proč právě jim ? Protože v 80. letech 20. století byla původní náves a její bezprostřední okolí vyvlastněno a z domů bylo vyhnáno 68 rodin. V uvolněných místech pak bylo postaveno panelové sídliště.

Památník obětem komunismu v Brně - Bohunicích 1.4.2014....

....Busta T.G.Masaryka
V parku na ulici Běloruská je k vidění bronzová busta T.G.Masaryka, která je umístěna na vysokém kvádrovém podstavci z šedé leštěné žuly. Původně byla umístěna (od roku 1937) na Morávkově náměstí, ale v noci z 26. na 27. 4. 1940 zmizela. Nová busta, ale na původním podstavci byla umístěna na stejné místo 7. 9. 1947. V zimě 1985 byl celý soubor demontován a uložen do Muzea města Brna. Na dnešní místo byla busta přenesena 7. 3. 1990.

Busta T.G.Masaryka na ulici Běloruská v Brně - Bohunicích 1.4.2014


....Pamětní deska Františka Sušila
Další zajímavost, kterou jsem v Bohunicích objevil je pamětní deska věnovaná Františkovi Sušilovi, která se nachází na budově Orlovny v ulici Hraničky 5.

Pamětní deska Františka Sušila na Orlovně v Brně - Bohunicích 1.4.2014
Kaple sv. Cyrila a Metoděje
Největším historickým objektem, který jsem v Bohunicích objevil je kaple sv. Cyrila a Metoděje na Morávkově náměstí. Pochází z roku 1872 a byla opravena v roce 1992.
Této kapli jsem věnoval samostatný příspěvěk, který najdete ZDE

Kaple sv. Cyrila a Metoděje na Morávkově náměstí v Brně - Bohunicích 1.4.2014


....Studna u kaple sv. Cyrila a Metoděje
V blízkosti kaple se nachází další zajímavost a tou je původní studna, která by mohla pocházet z let 1850 - 1870. Během výstavby sídliště byla zaslepena a znovuobjevena byla v roce 2008. Později byla provedena dostavba asi 1 metr nad terén a navrch osazena ozdobná mříž

Studna u kaple sv. Cyrila a Metoděje v Brně - Bohunicích 1.4.2014
Socha sv. Jana Nepomuckého
Za další památkou se přesuneme na ulici Lány, kde stojí socha sv. Jana Nepomuckého. Ta pochází z roku 1722, ale původně stávala na křižovatce ulic Jihlavská a Jílová. V roce 1919 byla socha opravena na náklady rodiny Kohnů, tehdejších majitelů cihelny. Na stávající místo byla přemístěna v roce 1953 a to kvůli postupující těžbě cihlářské hlíny. Opravena byla v roce 1992 a je vedena na seznamu kulturních památek ČR.
Nápis na podstavci znamená v překladu "Svatý Jene Nepomucký, shlédni milostivě na toho, kdo tě dlouho hledá a v tebe důvěřuje".

Socha sv. Jana Nepomuckého na ulici Lány v Brně - Bohunicích 1.4.2014


....Kříž na ulici Lány
Na ulici Lány se nachází i poslední památka, kterou jsem v této brněnské katastrální části objevil. Jedná se o kříž, který dal roku 1857 postavit Josef Morávek.

Kříž na ulici Lány v Brně - Bohunicích 1.4.2014

....

....

....Víc památek jsem v této katastrální části Brna neobjevil. Záměrně ale nezařazuji budovy, kterým budu časem věnovat jiný projekt. Pokud přesto víte o nějakém dalším objektu, který zde není uveden, budu velice rád za každou informaci
Přesnou lokaci všech objektů, které jsem zde uvedl, můžete nyní najít v turistické části mapy.cz , které jsem jako vždy aktualizoval
 

3 lidé ohodnotili tento článek.

Komentáře

1 VendyW VendyW | E-mail | Web | 9. června 2014 v 19:56 | Reagovat

Vinohrad je moc pěkný a ta boží muka mu ohromně sluší! :-)

2 Jarka Jarka | Web | 9. června 2014 v 20:14 | Reagovat

Památky se vyskytují úplně všude, dokonce i v nemocničním areálu kde mě nejvíc zaujaly ty smírčí kameny. :-)
A šlechtí tě, že jsi ty památky nelovil jen pro svou potěchu, ale opět jsi pro turisty doplnil mary.cz. ;-)

3 Hanka Hanka | E-mail | Web | 9. června 2014 v 20:33 | Reagovat

No páni, to je fotek a informací, Patriku! Ty jsi tak důkladný, že se až stydím. :-?
Moc se mi líbí Boží muka na prvních fotkách a taky ta v symbolickém vinohradu. Ono se mi líbí vlastně všechno, ale nebudu vyjmenovávat jednotlivé památky, to by bylo na celý večer.
Jsi dobrý, že doplňuješ mapy.cz a nemyslíš jen na sebe. :-)
Skvělá reportáž, jsem z ní úplně na větvi! ???  :-)
Měj se hezky, pokud to tedy v práci jde! ;-)  :-)

4 Jarmila* Jarmila* | Web | 10. června 2014 v 8:08 | Reagovat

Patriku, moc se mi všechny památky, které jsi našel a nafotil, líbí. :-) Dost jsi se u toho naběhal. ;-)  :-D Koukala jsem na Mapy.cz.
Jen nechápu, co vadilo ochrance na tom, že jsi fotil kříž, Boží muka a smírčí kameny v areálu nemocnice? Považovali to snad za druh špionáže?
Měj se hezky. :-)

5 Ema Ema | E-mail | Web | 10. června 2014 v 15:31 | Reagovat

Moc se mi líbí socha Inocence.:-)

6 JiHei - Fotografie JiHei - Fotografie | E-mail | Web | 10. června 2014 v 18:35 | Reagovat

Moc pěkný a zajímavý dokument! Krásně zpracovaný a pěkně nafoceno.. :-) Prostě umíš! :-)

7 Drak Drak | Web | 10. června 2014 v 19:41 | Reagovat

zajímavé, co všechno ukrývá velkoměsto!

8 MarijaKes MarijaKes | Web | 12. června 2014 v 6:28 | Reagovat

Opět článek plný zajímavostí. Vinohrad je bezva nápad. Kostelík Cyrila a Metoděje se studnou jsi už myslím na blogu měl nebo jsem ho viděla jinde?  I ty drobné sakrální stavbičky ve FN tvoří zajímavý kontrast s budovami nemocnice. :-)

9 Frypat Frypat | E-mail | Web | 12. června 2014 v 23:26 | Reagovat

[1]: A to má být od letoška v Brně ještě jeden vinohrad.Mám za to,že by měl být dokonce na svahu u hradu Špilberk,ale zatím jsem se tam nedostal.Třeba to bude taky něco pěkného.Však uvidíme ;-)  :-)

10 Frypat Frypat | E-mail | Web | 12. června 2014 v 23:30 | Reagovat

[2]: Ty památky tam stály daleko dřív,než se vybudovala nemocnice.A taky jich bylo víc,ale ty ostatní už nenávratně zmizely :-(
Mapy.cz aktualizuji pokaždé,protože z nich často čerpám i já.A taky chci ostatním usnadnit hledání při případné návštěvě ;-)  :-)

11 Frypat Frypat | E-mail | Web | 12. června 2014 v 23:35 | Reagovat

[3]: Snažím se tyto příspěvky o brněnských částech pojmout jako malého průvodce a v těch musí být i nějaké informace ;-)  :-)
Mapy.cz mám rád a proto se je snažím podle možností doplňovat.Však si ty památky zaslouží,aby o nich bylo vědět ;-)

12 Frypat Frypat | E-mail | Web | 12. června 2014 v 23:38 | Reagovat

[4]: Tak nebylo to zas tak náročné na chůzi,horší to bylo se sháněním informací ;-)
V celém areálu nemocnice je zakázáno fotit a ochranka nemůže vědět,co jsem zrovna zachytil.Proto asi na mě hned vyjeli.Ale nemůžu jim to mít za zlé,jen dělají svou práci

13 Frypat Frypat | E-mail | Web | 12. června 2014 v 23:39 | Reagovat

[5]: Popravdě ta socha mě taky hodně zaujala.Rozhodně jsem nečekal,že mezi panelákama najdu takový skvost ;-)  :-)

14 Frypat Frypat | E-mail | Web | 12. června 2014 v 23:40 | Reagovat

[6]: Moc děkuji za ta slova chvály :-)

15 Frypat Frypat | E-mail | Web | 12. června 2014 v 23:41 | Reagovat

[7]: Velkoměsto tvoří bývalé dědiny a v těch je pokaždé nějaká ta památka ;-)  :-)

16 Frypat Frypat | E-mail | Web | 12. června 2014 v 23:45 | Reagovat

[8]: Kostelík jsem tu měl už dřív. Pokaždé když dokončím prohlídku nějaké čtvrti,tak představuji podrobněji větší objekty,protože v celkovém přehledu by na to nebyl prostor ;-)  :-)

17 Hanka Hanka | E-mail | Web | 13. června 2014 v 13:30 | Reagovat

[11]: Máš naprostou pravdu, Patriku. :-)

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama