BLAŽOVICE - přehled památek a zajímavostí

4. září 2014 v 19:58 | Frypat |  NOVINKY z roku 2014
Dnes bych vám chtěl představit památky obce Blažovice, která leží asi 15 km východně od BrnaBlažovice leží ve velmi úrodné mírně zvlněné krajině s bohatou zemědělskou produkcí, kde nejvyšším bodem je kóta 297 - Staré Vinohrady. Toto území lákalo k osídlení již ve starší době kamenné i v dobách pozdějších. Svědčí o tom nejen nálezy drobných pazourkových nástrojů, ale i velký nález 28 kosterních hrobů lidu kultury zvoncovitých pohárů, objevených ve staré Valtrově cihelně panem Tomášem Ondráčkem. Jejich stáří se datuje od 3 000 let př. Kr.
Dne 2. prosince 1805 se na katastru Blažovic a v jejich okolí odehrála Bitva tří císařů. Krvavé střety probíhaly na celém katastru i v samotné obci. Bitva přinesla obyvatelstvu nezměrné utrpení.
První písemná zpráva o Blažovicích je z r. 1131, kdy byly jmenovány při soupisu majetku olomouckého biskupství. Další zpráva je z r. 1317, kdy Kateřina z Lomnice roz. z Deblína darovala mimo jiné ves Blažovice Velké a Blažovice Malé klášteru Dominikánek na Starém Brně. Vesnice patřila ke klášteru až do jeho zrušení r. 1782. Jako pamětihodnost zůstaly zachovány na zdech bývalého statku dvě pamětní desky. Na jedné z nich je německý nápis na paměť znovu vybudování "blažovického zděného dvora" v roce 1725 představenou kláštera sv. Anny v Brně Beatrix Luxenthal.
Informace jsem převzal z : www.blazovice.eu

Na zdech bývalého statku jsem objevil jen jednu pamětní desku. Druhou jsem nikde neviděl, ačkoli jsem to tam obešel několikrát

Pamětní deska na zdech bývalého statku 5.8.2014
Boží muka
Stojí v nejjižnějším cípu blažovického katastru, na křižovatce cest z Prace do Křenovic a z Blažovic do Zbýšova, na místě zvaném Staré vinohrady. Je to místo, kde probíhaly rozhodující a mimořádně krvavé boje 2. prosince 1805.
Původní stavba ze 17. století přečkala neporušená i boje během slavkovské bitvy, avšak v 50. letech 20. století byla zcela pobořena. V roce 1992 byla po čtyřiceti letech obnovena úsilím obecních úřadů v Jiříkovicích a Blažovicích. Stavbu podle návrhu Miroslava Pražáka postavil zedník Jan Holoubek z Prace. Dne 29. listopadu 1992 byla vysvěcena za účasti věřících tří farností - Šlapanické, Tvaroženské a Šaratické. Každoročně ve výroční dny Bitvy tří císařů se zde koná pobožnost za padlé v nesmyslné bitvě.
Informace jsem převzal z : cs.wikipedia.org a www.blazovice.eu

Blažovice - Boží muka 4.2.2014


....

....

....


Blažovice - kostel Nejsvětějšího Srdce Páně
Blažovický kostel pochází z r. 1934 a je zasvěcen Nejsvětějšímu Srdci Páně. Autorem projektu byl ing. Metoděj Zoubek a výstavbu provedl zednický mistr Jan Lábr z Křenovic. Zajímavé je, že na místě stavby byl nalezen kvalitní kámen, který stačil na základy stavby a sokl. Na výbavě kostela se podíleli místní řemeslníci - stolař Alois Leschinger, zámečník Antonín Slouka a kovář Jan Kašpařík. Zajímavá je i křížová cesta od místního malíře Rudolfa Paulíka. Jeho dílem je i obraz laického apoštola, rodáka Šebestiána Kubínka.
V r. 1986 došlo k modernizaci interieru a v r. 2002 k celkové generální opravě. V roce 2000 byla ustanovena blažovická farnost a kostel se stává farním kostelem.
Informace jsem převzal z : www.blazovice.eu

Blažovice - kostel Nejsvětějšího Srdce Páně 4.2.2014


Blažovice - kříž před kostelem
O tomto kříži jsem moc informací nenašel. Jedinnou zmínkou bylo, že kříž před kostelem byl vysvěcen 30.srpna 1931.

Blažovice - kříž před kostelem 4.2.2014


....


Blažovice - kříž u kostela (misijní)
Tento kříž byl vztyčen na památku Lidových misií v roce 2007

Blažovice - misijní kříž u kostela 4.2.2014
....


Blažovice - kovárna
Při vjezdu do vesnice od Tvarožné Vás upoutá budova staré kovárny, kterou postavila na přelomu století 19 / 20 rodina Kašpaříků místo nedaleké malé obecní kovárny. O kovárnu, která nepřetržitě slouží svému účelu částečně i s původním vybavením, projevuje zájem nejen Moravské muzeum, ale opakovaně i televize a filmařské štáby - v kovárně a ve všech přilehlých prostorách byla též natáčena jedna z epizod populárních Četnických humoresek.
Informace jsem převzal z : www.blazovice.eu

Blažovice - kovárna 28.4.2014
Blažovice - kříž před školou
Kříž obsahuje sošku Ježíše a reliéf Panny Marie. Celý stojí na pískovcovém soklu s nápisem: Otče, v ruce Tvé poroučím ducha mého, L.P.1865

Blažovice - kříž před školou 4.2.2014


....


Blažovice - kříž u polní cesty do Prace
O tomto kříži se mi nepodařilo najít žádnou zmínku

Blažovice - kříž u polní cesty do Prace 4.2.2014


....


Blažovice - kříž u silnice do Tvarožné
O tomto kříži se mi nepodařilo najít žádnou zmínku

Blažovice - kříž u silnice do Tvarožné 4.2.2014


....


Blažovice - kříž u silnice do Zbýšova (V Úlehlí)
Na svátek Petra a Pavla, který býval vždycky svátkem zasvěceným, konal se průvod s hudbou z Blažovic ke kříži do "Úlehlí". Tento průvod na odlehlé místo v polích měl svou starobylou tradici. Podle podání zemřelého ředitele Pavla Štěpánka stával v těchto místech nad starými Blažovicemi, ještě snad v době předcyrilometodějské, kostelík sv. Petra a Pavla, jako jeden z celé řady těchto kostelů, které z tohoto místa lze i zahlédnout: Brno - Petrov, Rajhrad, Újezd. Když za vpádu Maďarů po roce 905 byly staré Blažovice spáleny a zničeny, zachovala se paměť v těch, kteří katastrofu přežili, založili dnešní nové Blažovice a o svátku sv. Petra a Pavla začali konat na toto místo procesí. Tradice zůstala zachována až do roku 1950, kdy právě při tomto posledním procesí skonal v Úlehlích Jan Hlučka záhumenský. V roce 1968 se chtěla tradice znovu obnovit, zůstalo však při jediném průvodu tohoto roku, kdy poprvé tam "kázal" P. Jan Daněk, tehdy student prvního ročníku olomouckého bohosloví. Také v Úlehlích stával od nepaměti dřevěný kříž, který byl v roce 1903 nahrazen dnešním křížem železným na kamenném podstavci.

Blažovice - kříž u silnice do Zbýšova (V Úlehlí) 4.2.2014....


Blažovice - kříž v ulici Za křížkem
Původně zde stával kříž dřevěný a teprve v roce 1890 byl štědrostí rodiny Kalábů z č. 27 nahrazen bílým mramorovým křížem. V letní době, od května do konce září, konalo se u kříže pod kaštany "modlení".
Informace jsem převzal z : farnostblazovice.webnode.cz

Blažovice - kříž v ulici Za křížkem 4.2.2014

....


Blažovice - plastika Setkání
Tato plastika stojí na malém umělém pahorku, na němž jsou i slavnostně vysázené stromy tisíciletí. Plastika Setkání pochází od sochaře Mgr. Daniela Kloseho.

Blažovice - plastika Setkání 4.2.2014


Blažovice - pomník padlým na ulici Zbýšovská
O tomto památníku se mi nepodařilo najít žádné informace

Blažovice - pomník padlým na ulici Zbýšovská 4.2.2014


....


Blažovice - zvonice
Zvonice byla postavena v letech 1831 - 1832 za 63 zlatých. Báň s novým křížem byla usazena až v r. 1955 při první etapě oprav. Zhotovil ji kovářský mistr Jan Kašpařík se svými syny. Dnes jsou ve zvonici umístěny dvě nové pamětní desky na paměť padlých francouzských vojáků a jejich velitele Pierra Castexe a plukovníka Jeana Pierra Morlanda.
Informace jsem převzal z : www.blazovice.eu

Blažovice - zvonice 4.2.2014

....

....

Zvonice v Blažovicích 5.8.2014....
Pamětní deska Šebestiána Kubínka
Blažovice jsou rodištěm Šebestiána Kubínka, který žil v létech 1799 až 1882. Jmenovaný je nazýván laickým apoštolem a šiřitelem dobré knihy, protože prodal zděděný majetek, podporoval vznik knihoven v okolí a získával i sám podporoval předplatitele knih Dědictví Svatojánského a Cyrilometodějského, které pěšky roznášel v "almárce" po českých zemích. Také sám psal a vlastním nákladem vydával spisy náboženského, mravoučného i politického obsahu. Přispíval tak ke vzdělanosti a národnímu uvědomění vesnických lidí.
Žil životem asketickým a zbožným, vlastním příkladem a neúnavným vystupováním proti "světským neřestem" dokázal například vymýtit ve svém okolí zhoubný alkoholizmus. Na jeho rodném domě č. p. 30 je umístěna pamětní deska s jeho fotografií. Byla zhotovena na podnět tvaroženského faráře a známého spisovatele a "kukátkáře" Václava Kosmáka.
Informace jsem převzal z : www.blazovice.eu

Pamětní deska Šebestiána Kubínka v Blažovicích 5.8.2014

A to je vše, co jsem v Blažovicích objevil.
Je možné, že jsem něco přehlédl a proto bych byl velice rád za jakoukoli dopňující informaci, za kterou předem děkuji
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Komentáře

1 VendyW VendyW | E-mail | Web | 5. září 2014 v 8:01

Sakra to je věcí! ale jako vždy parádní informace i obrázky :-)

2 Frypat Frypat | E-mail | Web | 5. září 2014 v 20:16

[1]: Snad v každé dědince se najde něco zajímavého a tady toho je k vidění opravdu hodně ;-)  :-)

3 Hanka Hanka | E-mail | Web | 7. září 2014 v 22:30

Skvěle zdokumentované památky, Patriku! To tedy koukám, co jich v Blažovicích je, pochybuju, že jsi nějakou přehlédl, máš na ně čich! ;-)  :-D

4 MarijaKes MarijaKes | E-mail | Web | 9. září 2014 v 17:59

Nevím, kterou stavbu dříve a více obdivovat. Moc se mi líbí Boží muka a kostel je velice pěkný. Zaujalo mě sloupoví a ta kombinace zdiva s kamenem. I zvonice a kříže. je toho tolik, že by snad ani nebylo možné, abys něco přehlédl. :-)

5 Frypat Frypat | E-mail | Web | 11. září 2014 v 21:26

[3]: Vždy se najde něco,co jsem přehlédl nebo o čem nevím.Proto k těmto článkům píšu tu poslední větu,aby mě mohl případný pozdější znalý návštěvník poučit ;-)
A nějaká památka se najde v každé dědince,jen to najít ! Spíše mě zaráží,že vesnice, které se nacházejí v tak navštěvované oblasti (bitva tří císařů)vůbec nemají zmapované nebo prezentované svoje památky O_O

6 Frypat Frypat | E-mail | Web | 11. září 2014 v 21:34

[4]: Právě proto,že toho je tolik,tak jsem toho mohl přehlédnout daleko víc.Však jsem se tam už musel v srpnu vrátit,abych nafotil věci,co jsem našel na netu až při hledání podkladů k tomu,co jsem nafotil v únoru ! Někdy to je začarovaný kruh - čím víc nafotím a zpracovávám,tím víc jiného potom zase najdu ;-)  :-)
Jsem rád,že se Ti památky líbí,protože mám nafocené i další obce v okolí :-)

7 Hanka Hanka | E-mail | Web | 11. září 2014 v 23:13

[5]: Tohle mi taky vadí, Patriku. Dneska je tolik možností, nechápu, proč obce nezanesou všechny památky na svoje internetové stránky, to by přece neměl být takový problém. :-)

8 Frypat Frypat | E-mail | Web | 11. září 2014 v 23:21

[7]: Jo,a kdyby nevěděli co tam mají,tak můžou kouknout ke mě :-D  :-D  :-D

9 Miloš Miloš | Web | 12. září 2014 v 16:43

Cestou vlakem na Uh. Hradiště se přes Blažovice projíždí, ale nikdy jsem tam nebyl a je to škoda. Jak vidím, zajímavostí je tam až až. Třeba kostel s kulatou věží, asi kaplí, plastika a zvonice stojící téměř na chodníku.

10 Frypat Frypat | E-mail | Web | 12. září 2014 v 20:28

[9]: Z vlaku toho moc vidět není(maximálně kostel), ale při procházce je to zajímavější ;-)  :-)

11 Hanka Hanka | E-mail | Web | 13. září 2014 v 0:34

[8]: No jasně! :-D

12 Jan Kašpařík Jan Kašpařík | E-mail | Web | 14. října 2014 v 11:50

Kříž v ulici "Za křížkem" je nazýván "Pod kaštany" a zasloužil by záběr právě s mohutnými kaštany - původně čtyřmi.

13 Frypat Frypat | E-mail | Web | 14. října 2014 v 20:26

[12]: Díky za doplnění :-)
V době,kdy jsem pořizoval tyhle záběry tak byly stromy bez listí a víc než jejich siluety by bylo vidět sloupy s el.vedením a to mě zrovna k focení neláká ;-) Třeba to napravím příští rok :-)

14 Jarmila* Jarmila* | Web | 10. ledna 2015 v 15:56

Kamarádka, která v obci bydlí, mi říkala, že u kříže na paměť slavkovské bitvy je pochováno mnoho padlých vojáků.
U školy byla nalezena schránka - cituji - když jsem byla asi v druhé třídě,tak se ta škola opravovala a tu schránku tenkrát našli,tak nám ji ukazovali,jsou v ní fotky učitelů,nějaké peníze a noviny,,pak přidali z naší doby a vrátili ji na místo,ted se zas našla a zatím je na obecnáku. Odkaz na nález - http://www.blazovice.eu/poklad/gs-1559
Patriku, vidíš, svět je malý. :-D Našla se i přímá obyvatelka.

15 Jarmila* Jarmila* | Web | 10. ledna 2015 v 16:05

Schránka je z kostela.

16 Jarmila* Jarmila* | Web | 10. ledna 2015 v 16:06

Mám v tomto směru od kamarádky nějaké zmatené informace. Bližší budou asi na str. obce. 8-O

17 Frypat Frypat | E-mail | Web | 10. ledna 2015 v 22:51

[14]: Nález schránky je dost unikátní.Děkuji za informace :-)

Komentáře jsou uzavřeny.


Aktuální články

Reklama