PAMÁTKY BRNĚNSKÝCH ČÁSTÍ - Líšeň

6. dubna 2015 v 11:55 | Frypat |  BRNO
Dnes vám chci představit památky, které jsem objevil v brněnské katastrální části LíšeňA předem upozorňuji, že jich je opravdu hodně a tím pádem je i tento článek poměrně dlouhý. A to dokonce tak, že jsem musel značně omezit doprovodné slovo, protože už jsem překročil limit 40000 znaků na článek.

Líšeň je historický městys, katastrální území a městská čtvrť, a od 24. listopadu 1990 pod názvem Brno-Líšeň také městská část na východě statutárního města Brna. Líšeň lze rozdělit na starou (původní zástavba) a novou Líšeň (sídliště vybudované 80. letech 20. století). Na rozdíl od nové Líšně má stará Líšeň dodnes charakter spíše velké vesnice či městečka. K Brnu byla Líšeň (v původních hranicích) připojena 1. ledna 1944. Současné katastrální hranice získala Líšeň ve druhé polovině 60. let 20. století při radikální komunistické katastrální reformě Brna. Z porovnání historických a současných map vyplývá, že došlo ke znatelné úpravě jihozápadní a jižní části katastrální hranice i méně znatelné úpravě západní části katastrální hranice Líšně.
Informace jsem převzal z : cs.wikipedia.org


Brno - Líšeň - Zámek Belcredi
Jedná se o zámek, který stojí na místě původní tvrze ze 16.století. K tvrzi byla v 17.století přistavěna věž, která po požáru roku 1794 již nebyla obnovena a ve 20.letech 18.století zde byl tehdejším majitelem líšeňského panství Janem Kryštofem z Freynfelsu postaven zámek v barokním slohu. Roku 1727 byla k zámku přistavěna Kaple Panny Marie a vybudována zahrada se sochařskou výzdobou. V roce 1819 se zde usadila šlechtická rodina Belcredi, která zámek vlastnila až do roku 1949, kdy jí byl vyvlastněn. Roku 1992 byl zámek vrácen zpět původnímu majiteli a prošel rozsáhlou rekonstrukcí a opravami.
Informace jsem čerpal z : www.turistika.cz a www.brno-lisen.cz
Tomuto objektu už jsem dříve věnoval samostatný článek, který najdete ZDE.

Zámek Belcredi v Brně - Líšni 15.2.2014


Brno - Líšeň - Kostel sv.Jiljí
Kostel svatého Jiljí se nachází na náměstí Karla IV. a je chráněn jako kulturní památka České republiky.
Jedná se o kostel pozdně-románského slohu, který byl nejprve mezi roky 1609-1614 upraven do renesanční podoby, poté byl v letech 1718-1719 barokizován a nakonec ještě prošel úpravami na konci 19. století, během kterých byla loď kostela dvojnásobně prodloužena směrem na východ.
Informace jsem převzal z : cs.wikipedia.org
Tomuto objektu už jsem věnoval samostatný článek, který najdete ZDE.

Kostel sv.Jiljí v Brně - Líšni 15.2.2014


Brno - Líšeň - Kaple Panny Marie Pomocnice (Kostelíček)
Poutní Kaple Panny Marie Pomocnice se nachází na kopci "Kostelíček". Současná kaple stojí na místě, kde od roku 1628 stála dřevěná kaple Panny Marie, která byla v roce 1634 vyzděna a ve stejném roce vysvěcena olomouckým biskupem. Za vlády Josefa II. byla, jako mnoho jiných sakrálních staveb té doby, zcela zbořena. Současná kaple byla postavena roku 1914 a má stejnou podobu jako původní kostelíček.

Kaple Panny Marie Pomocnice (Kostelíček) v Brně - Líšni

Brno - Líšeň - Kaplička se zvonicí na ulici Ondráčkova
Kaplička, která byla postavena v roce 1868, dnes stojí na malé vyvýšenině mezi domy na ulici Ondráčkova. Od cesty je oddělena malým plotkem s uzamčenou brankou a vede k ní několik schodů. Kaplička má nad střechou zvonici s křížem a pod stříškou nápis s datem vzniku,tedy 1868. V zasklené nice je umístěna soška Panny Marie a nad vstupem je umístěn nápis s textem : KE CTI A CHVÁLE PANNY MARIE LÍŠEŇSKÉ VĚNOVALI DOBRODINCI

Kaplička se zvonicí na ulici Ondráčkova v Brně - Líšni 15.2.2014


....


Brno - Líšeň - kaplička v zámecké zahradě
O této stavbě jsem na internetu nenašel vůbec žádnou zmínku. Takže můžu pouze napsat, že je k vidění v zámeckém parku u zdi, která odděluje park od ulice Horákovská.

Kaplička v zámecké zahradě v Brně - Líšni 15.2.2014
Brno - Líšeň - Boží muka na ulici Holzova
Tato hodnotná kamenná gotizující Boží muka ze 17. století stojí před areálem muzea MHD. Na obrázcích je zachycený sv. Bartoloměj s dítětem, Panna Marie a Nejsvětější Trojice

Boží muka na ulici Holzova v Brně - Líšni 15.2.2014


....

....

....


Brno - Líšeň - Boží muka na ulici Trnkova
Nacházejí se na kraji parku, který býval přibližně od konce 18. do poloviny 20. století hřbitovem. Podle pověsti byla postavena nad hrobem důstojníka švédského vojska, které v létě roku 1645 neúspěšně obléhalo město Brno.

Boží muka na ulici Trnkova v Brně - Líšni 15.2.2014


....


Brno - Líšeň - hlavní kříž hřbitova
Tento dřevěný kříž s dřevěným zlaceným Ježíšem Kristem je umístěn na kamenné skalce vlevo od vstupu na hřbitov.

Hlavní kříž na hřbitově v Brně - Líšni 15.2.2014

....


Brno - Líšeň - Kříž na rohu ulic Belcrediho a Vavákova
Tento kovový kříž s postavou zlaceného ukřižovaného Ježíše Krista a postavou zlacené Panny Marie byl zhotoven v roce 1885.

Kříž na rohu ulic Belcrediho a Vavákova v Brně - Líšni 15.2.2014


....


Brno - Líšeň - Kříž na rohu ulic Líšeňská a Křtinská
Tento kříž byl postaven v roce 1868 a obnoven byl v roce 1926 a také v nedávné době. Zdánlivě stojí na území Vinohrad, ale katastrálně náleží Líšni.

Kříž na rohu ulic Líšeňská a Křtinská v Brně - Líšni 28.4.2014
Brno - Líšeň - Kříž na rohu ulic Šimáčkova a Střelnice
Tento dřevěný kříž s malovaným Ježíšem Kristem na plechu byl vztyčen v roce 1926. Upravován byl v roce 2009.

Kříž na rohu ulic Šimáčkova a Střelnice v Brně - Líšni 15.2.2014


....


Brno - Líšeň - Kříž na rohu ulic Trnkova a Hřbitovní
Tento železný kříž se zlaceným Ježíšem Kristem a Pannou Marií pochází z roku 1854.

Kříž na rohu ulic Trnkova a Hřbitovní v Brně - Líšni 15.2.2014


....


Brno - Líšeň - Kříž na ulici Horákovská
Tento kříž z roku 1885 stojí na travnatém prostranství u garáží. Je velmi zdobný a na mramorové desce jsou i postavy Cyrila a Metoděje.

Kříž na ulici Horákovská v Brně - Líšni 15.2.2014


....


Brno - Líšeň - Kříž na ulici Ondráčkova (Kučerův)
Tento litinový kříž se zlaceným Ježíšem Kristem a Pannou Marií nechali postavit manželé Františka a Matěj Kučerovi v roce 1862. Opravován byl v roce 2006 a 2009.

Kříž na ulici Ondráčkova (Kučerův) v Brně - Líšni 15.2.2014


....


Brno - Líšeň - Kříž na ulici Ondráčkova
Tento kříž byl postaven a věnován Občanskou záložnou v Líšni v roce 1873 a původně byl ohraničen malým plůtkem. V roce 2006 byl zrestaurován

Kříž na ulici Ondráčkova v Brně - Líšni 15.2.2014


....


Kříž na ulici Šimáčkova v Brně - Líšni 15.2.2014


....


Brno - Líšeň - Kříž u lomu Kopaniny
Tento kříž nechal v roce 1861 zhotovit Jan Zvilink

Kříž u lomu Kopaniny v Brně - Líšni 28.4.2014


....


Brno - Líšeň - Kříž před kostelem sv. Jiljí
Kříž před vstupem do kostela sv. Jiljí nechal postavit v roce 1828 Šebestián Muselík.

Kříž před kostelem v Brně - Líšni 15.2.2014

....

....


Brno - Líšeň - Kříž (dřevěný) u kostela sv. Jiljí
Tento velký dřevěný kříž s pozlaceným Ježíšem Kristem stojí po pravé straně od vstupu do kostela sv.Jiljí

Kříž (dřevěný) u kostela sv. Jiljí v Brně - Líšni 15.2.2014


Brno - Líšeň - Kříž u Kostelíčka
Tento kříž stojí před kaplí Panny Marie zvané též Kostelíček. Kříž pochází z roku 1803, v roce 1953 byl obnoven a i v nedávné době prošel renovací

Kříž u Kostelíčka v Brně - Líšni 15.2.2014


....


Kříž u staré cesty do Podolí v Brně - Líšni 28.4.2014


....


Brno - Líšeň - Smírčí kříž za kostelem sv.Jiljí
Tento jetelový kříž vystupující z podstavce ve tvaru knihy má bohužel již nečitelný text. Nachází se u východní zdi kostela sv.Jiljí.

Smírčí kříž za kostelem sv.Jiljí na ulici Pohankova v Brně - Líšni 28.4.2014

Brno - Líšeň - Smírčí kámen (kříž) u kostela sv. Jiljí
Tato nahoře zaoblená kamenná deska, na níž je zobrazen reliéf latinského kříže a tesáku se nachází u jižní zdi kostela sv.Jiljí

Smírčí kámen (kříž) u kostela Jiljí na ulici Pohankova v Brně - Líšni 28.4.2014
Brno - Líšeň - Sousoší sv. Trojice u kostela sv. Jiljí
Toto sousoší pochází z roku 1725 a vytvořil ho Antonín Riga a Antonín Sweigl.
Už jsem mu věnoval jeden příspěvek, který najdete ZDE.

Sousoší sv. Trojice u kostela sv. Jiljí v Brně - Líšni


....


Brno - Líšeň - Socha sv.Jana Nepomuckého u kostela sv. Jiljí
Tato socha pochází z roku 1721 a jejím autorem je Antonín Riga. Původně stávala na náměstí Karla IV. a na současné místo byla přemístěna v roce 1950.

Socha sv.Jana Nepomuckého u kostela sv.Jiljí v Brně - Líšni 15.2.2014

....


Brno - Líšeň - Pomník padlým na hřbitově
Stojí napravo za branou hřbitova a pochází z roku 1959

Pomník padlým na hřbitově v Brně - Líšni 15.2.2014
Brno - Líšeň - Pomník Padlým rodákům před kostelem sv. Jiljí
Tento pomník byl slavnostně odhalen 22.10.1922 a jeho autorem je Václav Hynek Mach. Zdivo provedl zednický mistr Jan Hroz z Líšně. Kámen přivezl a daroval rolník František Šumbera, cihly darovala cihelna Belcredi, zábradlí dodala zámečnická dílna Františka Zahradníka z Líšně. Bronzové tabule s písmem vyrobila umělecká dílna František Anýž z Prahy. Pomník stál 21 000 Kč. Je zajímavé, že v době druhé světové války byly bronzové desky ušetřeny a nemusely být odevzdány při rekvizici barevných kovů. V květnu 2013 byly vandalsky bronzové desky odcizeny, po opravě pomníku byly osazeny desky žulové.
Informace jsem čerpal z : www.encyklopedie.brna.cz

Pomník Padlým rodákům před kostelem sv. Jiljí v Brně - Líšni 15.2.2014


....


Pamětní deska legionářů padlých v první světové válce na ulici Pohankova 5 v Brně - Líšni 28.4.2014
Pamětní deska vybudování školy na ulici Pohankova 5 v Brně - Líšni 28.4.2014


Pamětní deska Ludwiga Bluma na ulici Pohankova 2 v Brně - Líšni 28.4.2014


A to je z Líšně vše, víc historických či sakrálních památek jsem v této katastrální části Brna neobjevil.
Záměrně ale nezařazuji budovy, kterým budu časem věnovat jiný projekt a tentokrát jsem nezahrnul do seznamu ani pomníky a památníky zbudované po roce 1945. Je jich zejména v nové části Líšně tolik, že by to vydalo na další článek.
Pokud přesto víte o nějakém dalším objektu, který zde není uveden, budu velice rád za každou informaci.
Všechny moje fotografie pořízené v této brněnské části najdete ZDE.
Přesnou lokaci všech objektů, které jsem zde uvedl, můžete zanedlouho najít v turistické části mapy.cz , kterou jsem jako vždy aktualizoval
 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Komentáře

1 VendyW VendyW | E-mail | Web | 6. dubna 2015 v 12:55 | Reagovat

Velmi obsáhlé, jen co je pravda :-)

2 MarijaKes MarijaKes | E-mail | Web | 6. dubna 2015 v 16:38 | Reagovat

velmi bohatý článek. Tam je teda památek a obdivuhodných staveb. :-)

3 Frypat Frypat | E-mail | Web | 6. dubna 2015 v 20:46 | Reagovat

[1]: Informací jesm našel o hromadu víc,ale už se to do článku nedalo dát.Narazil jsem na omezení v podobě 40000 znaků na článek O_O

4 Frypat Frypat | E-mail | Web | 6. dubna 2015 v 20:49 | Reagovat

[2]: Líšeň byla obec s bohatou historií a hodně památek na tuto dobu se dochovalo.Měl jsem problém to všechno vměstnat do jednoho článku ;-)  :-)

5 Miloš Miloš | Web | 6. dubna 2015 v 23:24 | Reagovat

Líšeň je v Brně na opačné straně města a vůbec ji neznám. Kdysi dávno jsme se párkrát prošli kolem jezer do Ochozu, ještě tak dovedu říct, kde je Klajdovka, ale o zámku Belcredi to říct neumím. je to od nás tak 15-20 km a to je příliš daleko :)

6 Jarka Jarka | Web | 7. dubna 2015 v 9:55 | Reagovat

Tak to byla opravdu plná náruč památek. Ještě, že jsi použil koláže, jinak jsi musel napsat články dva. Zaujala mě třeba ta Boží muka v Holzově ulici, nebo smírčí kameny. :-)

7 Frypat Frypat | E-mail | Web | 7. dubna 2015 v 20:05 | Reagovat

[5]: Většina památek v tomto přehledu se nachází ve staré Líšni a tu si chodí prohlížet málokdo.Přitom je to zajímavý kout Brna a spíše vesnice.Obrovský rozdíl proti obrovskému sídlišti v nové Líšni ;-)  :-)

8 Frypat Frypat | E-mail | Web | 7. dubna 2015 v 20:10 | Reagovat

[6]: Mám nafocenou ještě jednu část Brna,kde je památek o něco víc!To už budu prezentovat asi jen v kolážích,protože jinak to do jednoho článku opravdu nenacpu ;-)  :-)

9 Helena Helena | E-mail | Web | 7. dubna 2015 v 22:25 | Reagovat

Patriku, kam spěcháš? Takový článek bych nechala působit několik dnů, určitě tě to stálo hodně času. :-) Při první koláži jsem si řekla pane jo, byla jsem se podívat i na některých odkazech. Hodně krucifixů, ta muka před tím muzeem ztrácí na působivosti. Zajímavé je i sousoší sv. Trojice. :-) Klobouk dolů před takovým článkem. :-)

10 Hanka Hanka | E-mail | Web | 9. dubna 2015 v 20:21 | Reagovat

Sláva kolážím, Patriku, nahustil jsi do článku neuvěřitelné množství fotek.
Detaily jsou v kolážích perfektní.
V Líšni je úctyhodné množství památek.
Mně osobně se nejvíc líbí kostel sv. Jiljí a sousoší, které stojí před ním.
Skvělý dokument, musel ti zabrat spoustu času. Samotné focení, úprava fotek a vložení do článku muselo dát strašně moc práce.
Obdivuji tě, že tohle všechno stíháš při zaměstnání a opravě domu, i když jsi nenafotil a nezpracoval všechno najednou. :-)

11 Frypat Frypat | E-mail | Web | 9. dubna 2015 v 21:07 | Reagovat

[9]: Díky moc :-)
Každý článek, ve kterém se pokouším představit přehled památek, je opravdu hodně časově náročný.A je jedno jestli je to nějaká vesnice nebo brněnská část.Nejjednoduší je ty objekty objevit a vyfotit,to zpracování potom vyžaduje hodně času a toho se mi jaksi nedostává.Ale když už nějaký článek dokončím, tak to zveřejňuji hned ;-)  :-D

12 Frypat Frypat | E-mail | Web | 9. dubna 2015 v 23:29 | Reagovat

[10]: Za ty koláže jsem strašně rád! Bez nich by některé články vůbec nemohly vzniknout.Po prvotních pokusech už jsem si našel nějakou formu a teď takhle zpracovávám většinu památek,ale do článků dávám i klasické zobrazení,protože jsem dostal pár mailů,ve kterých mě lidi psali,že koláže sice dobrý,ale některé věci v nich nevyniknou.Něco na tom je,ale myslím si,že když se to zkombinuje tak se na to dá koukat ;-)
Když jsem začínal s tímhle mým "projektem" tak jsem psal,že je to na několik let.To jsem si ale myslel,že problém bude všechno projít.Teď vím,že nejhorší je nějak přehledně to zpracovat. Protože to dělám jen po nocích,tak jeden takový článek dělám i několik týdnů.Nejhorší je,že mám z loňska nafocených ještě devět částí a další zatím nemám chuť fotit. Všeho moc škodí,tak si fotím krajinky a motýlky abych měl nějakou změnu ;-)  :-)

13 Hanka Hanka | E-mail | Web | 10. dubna 2015 v 19:37 | Reagovat

[12]: Změna je potřeba, Patriku, jinak by tě to přestalo bavit.
Kombinovat koláže s jednotlivými fotkami je rozhodně dobré.
Zpracování fotek dá pořádně zabrat, já bych neměla odvahu se do něčeho takového vůbec pustit. ???  :-)

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama